Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Градишка

Пројектна област

Општина Градишка, са становништвом од око 60000, налази се у сјеверозападном дијелу Републике Српске, дуж десне обале реке Саве која чини границу са Хрватском. Она обухвата 57 насеља и протеже на површини од 762 км2, прије свега у пољопривредно богатом Лијевча пољу. Град Градишка (21000 становника) налази се на просечној надморској висини од 88 метара надморске висине, 50км од главног града Бања Луке. Активне индустрије обухватају обраду метала и производњу хране.

 
Општа локација општине Градишка

 

Аеро снимак општине Градишка

Услуге канализације и  водоснабдијевања обезбеђују се од стране општинског предузећа "Водовод и канализација" . Компанија обезбјеђује снабдијевање водом до укупно 35000 становника у зони која обухвата урбано подручје Градишке и три сусједна насеља. Преостала домаћинства у општини имају независне изворе. Водоснабдијевање у систему Градишка се обезбеђује из Урија - Жеравице и водом богатог Лијевче поља, који обухвата укупно четири бунара и резервоара за воду капацитета 470м3, изграђеног 1958. године. Укупан расположив извор капацитета од четири бунара је око 310 л / с, а просјечна дубина је 25м.  Укупни капацитети су довољни за потражњу у дужем року.

Просјечна укупна производња воде износи 70 л / с. Квалитет воде је у складу са прописима, и редовно се конзумира од стране становника. Необрачунате вода процјењује се на само 15 одсто, највише због интензивних напора учињених у последњих неколико година на смањењу цурења. Око 95% од 11100 прикључака су у систему мјерења. Водоводни  дистрибутивни систем има укупну дужину од 334км. Цијевни материјали у примарној мрежи прије свега се састоје од азбест-цемента а претходна проширења, укључују и HDPE цијеви. Постоје двије цистерне за воду (укупна запремина од 700м3), као и двије подземне акумулације у систему (укупан обим 650м3 ). Међутим, постоји дефицит у складишном капацитету система за дистрибуцију воде, а општина жели да поново процијени своје потребе и евентуално повећа складишни капацитет као приоритет. У протеклих пет година, значајан напредак је остварен у проширењу и рехабилитацију система водоснабдевања, као и изградњи примарног канализационог система. Укупне инвестиције у овом периоду износе 2,2 милиона евра. Општина је 2007. године, узела 2,5 милиона евра кредита од аустријске банке, за финансирање пројеката у области вода, отпадних вода и чврстог отпада.
Општина Градишка посједује комбиновани систем прикупљања отпадних вода са укупном дужином од 27км који покрива урбано подручје Градишке. Око 17000 становника су повезани на систем прикупљања отпадних вода. Преостало општинско становништво користи септичке јаме, или нема одговарајућу форму одлагање отпадних вода. Примарни колектор отпадних вода (укупне дужине 16км), укључујући и 8 монтажних канализационих црпних станица, биће изграђен из кредита аустријске банке.  
 
Приоритетни циљеви пројекта

Општина је дефинисала, главне развојне потребе :

  • Изградња секундарне канализационе мреже у урбаном подручју Градишка (22  км цијевовода, пречника од 200-300мм, повезивање 5000 становника)
  • Проширење основне дистрибутивневодоводне мреже у насељу Тросељи (10 км цијевовода, покривајући популацију од 4000)
  • Развој додатног складишног капацитета


На дужи рок, Општина жели да прошири систем дистрибуције воде за опслуживање додатних 20.000 људи у 10 насеља. Међутим, није извршена анализа или урађена студија по овом питању.


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.