Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Гацко

Пројектна област

Општина Гацко, са становништвом од око 10500, налази се у југоисточном дијелу Републике Српске. Општина се састоји од укупно 16 насеља, а има веома ниску густину насељености (мање од 15 становника по км2), и негативне трендове раста становништва у протеклим годинама. Површина је кршка и садржи неколико мањих ријека и потока. Град  Гацко (5500 становника) налази се на раскрсници путева према Црној Гори (исток), Невесиње (Запад), Фоча (сјевер) и Требиње (југ ), на просјечној надморској висини од 1010 метара. У  општини постоји рудник угља (Грачаница), термоелектрана јачине 300 мегавата. Електрана, изграђена 1983. године, је главни послодавац, и значајан загађивач (сумпор-диоксида и пепела).  
 


 
Општа локација општине Гацко

 

Аеро снимак општине Гацко

Водоснабдијевање  и канализационе услуге у оквиру општине обезбјеђују се од стране Општинског предузећа "Водовод и канализација" , који обезбеђује снабдјевање водом до 6500 становника. Око 3000 од ових потрошача се суочавају са несташицама воде годишње (2-3 сати прекидаснабдијевања), у периоду од 4-5 мјесеци. Водоснабдијевање је обезбјеђено из извора "Вратло". Просјечна укупна производња воде износи 45 л / с. Хлорисање се врши на изворишту прије дистрибуције. Извор воде нема одговарајућу зону санитарне заштите. Необрачуната вода  је процјењена од стране Водовода на 24%. Око 80% од 2000 прикључака су у систему мјерења.  Квалитет  воде у дистрибутивном систему је  у складу са прописима Републике Српске, па се редовно конзумира од стране становника као вода за пиће. Водоводни  дистрибутивни систем данас има укупну дужину од 250 км .  Материјал  цијеви прије свега се састоји од азбест-цемента, поцинкованог гвожђа, челика, и HDPE. У протекле двије године, општина је уложила 125.000 евра за обнову дистрибутивне мреже.  Већ неколико  година, општина разматра   изградњу новог водозахвата и дистрибутивне мреже из резервоара Клиње, као и ново постројење воде за пречишћавање са капацитетом од 30 л / с.  Детаљна пројектна документација за овај пројекат је урађена  2003. године.
   
Око 4500 становника у градском подручју су повезани на систем прикупљања отпадних вода. Нека домаћинства у сеоским насељима имају септичке јаме, док други немају одговарајуће облике одлагање отпадних вода.  Тренутно  стање постојећег канализационог система је веома лоше (структурално сиромашне цијеви, честа зачепљења). Нема постројења за третман отпадних вода, и отпадне воде и из урбаних и руралних подручја испуштају се у локалне потоке.

Приоритетни циљеви пројекта

Општина је дефинисала, главне развојне потребе:

  • Развој новог водозахвата на резервоару Врба и главног цијевовода за снабдевање водом
  • Изградњу  новог постројења за прераду воде на локацији постојећег дистрибутивног  резервоара
  • Изградња укупно 1,5 километара  атмосферских и  канализационих колектора
     

> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.