Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Челинац

Пројектна област

Општина Челинац  са становништвом од око 18500, налази се у централном дијелу Републике Српске и граничи се са општином Бања Лука. Град Челинац (4500 становника) налази се на ушћу ријека Врбање и Јошавке. Активне индустрије укључују металну индустрију и прераду дрвета.

 

Општа локација општине Челинац

 
Аеро снимак општине Челинац
Услуге канализације и снабдијевања  водом у оквиру општине обезбјеђују се од стране општинског предузећа "Водовод и канализација". Компанија обезбјеђује снабдијевање водом око  6500 становника у урбаном подручју Челинца и сусједних насеља Бабићи, Опсјечко и Шкрбе. Преко 95% воде за Челинац  обезбјеђује се из општине Бања Лука. У просјеку 16 л / с се напаја из Бања Луке, иако цјевовод има максималан капацитет од 26 л / с. Преостали дио је обезбеђен из извора  "Кузмановић Поток". Квалитет воде је у складу са прописима Републике Српске, и редовно се конзумира од стране становника. Необрачуната  воду процјењује се на око 50 одсто. Скоро сви прикључци (њих око 2500 су у систему мјерења. Примарни систем дистрибуције воде у овом тренутку има укупну дужину од 51км. Цијевни материјали у примарној мрежи прије свега су од азбест-цемента, са екстензијама, укључујући последње од HDPE.


Близу  80% становништва у урбаном дијелу су повезани на комбиновани систем сакупљања отпадних вода. Канализациони колектори укупне дужини од 25км су углавном направљени од бетона и ПВЦ-а. Преостало општинско становништво користи септичкие јаме, или немају одговарајућу форму одлагања отпадних вода. Главни колектор, изграђен 1982. године  тече дуж десне обале ријеке Јошавке до постојећег постројења за пречишћавање отпадних вода. Фабрика је изграђена 1974, а рехабилитована  је 1998. године из средстава USAID-а. Међутим, постројење је након рехабилитације радило  2-3 године и више се не користи због висине оперативних трошкова. Главног колектор испушта отпад директно у ријеку Јошавку, која се улива у ријеку Врбању.
Приоритетни циљеви пројекта

Општина је дефинисала развој независног извора који ће омогућити општини да прекине куповину воду из Бање Луке. Предложена локација је постојећи извор "Кузмановић Поток".  Хидрогеолошке  студије нису завршене на овој локацији, како би се утврдили потенцијални капацитет извора. Осим тога, приоритетне потребе обухватају санацију градске дистрибутивне мреже ( замјена Азбестних цијеви), као и ширење урбане мреже у сеоским насељима Опсјечко и Бабићи. Детаљни пројекти су завршени за мрежно проширење сеоских насеља.
 
> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.