Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Добој

Пројектна област


Добој је град и општина (укупно 85.000 становника) и налази се у сјеверном дијелу Републике Српске, дуж ријеке Босне. Општина се простире на површини од преко 810 км2 и 75 локалних заједница, и један је од најзначајнијих урбаних центара у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине. Град Добој (33.000 становника) је један од главних саобраћајних и жељезничких чворишта у региону.
 
 

Општа локација општине Добој
 
 

Поглед на градско подручје Добоја

Водоводне и канализационе услуге пружају се од стране Општинског водовода "Водовод и канализација". Водоснабдијевање обухвата град Добој, као и сусједна градска насеља, укупно 42.000 становника. Водоснабдијевање у одређеним областима је често прекинуто у љетњим мјесецима, а укупна производња од 80 л / с не може да задовољи максималне захтјеве.
Изградња главног водовода у граду Добоју почела 1912. године, данас има укупну дужину од 158км. Више од половине укупне дужине укључују азбестно-цементне и ливене цијеви. Водоснабдијевање у главни систем је обезбјеђен са укупно 22 бунара, на двије локације (Руданка и Лука), које се налазе на обали ријеке Босне. Вода се упумпава у неколико зона притиска унутар градског подручја.
Око 32.000 становника повезано је са комбинованим системом прикупљања отпадних вода. Канализациони колектори од свега 35км су углавном направљени од бетона, пречника до 2500мм. Не постоји постројења за прераду отпадних вода, а отпадне воде се директно испуштају у локалне потоке и до ријеке Босне.

Приоритетни циљеви пројекта


Општина је дефинисала као приритет ново извориште у насељу Осјечани и изградњу атмосферске канализације и колектора у дијелу града који се брзо развио у послијератном периоду.
Хидрогеолошка истраживања за локалитет Осјечани су завршени, и према истим показатељима ово извориште има изгледа да потврди адекватно одрживи принос. Општина жели да се развије нови извор који би снабдијевао добојске урбане области и сусједна насеља. Осим новог бунара, пројекат ће укључити препумпне станице и дистрибуцију у главно градско подручје, удаљено 13км од локалитета. Насеља дуж трасе цијевовода од Осјечана до Добоја такође би се повезала са новим системом (укупна популација 5,000).
Предложени пројекат канализације у градском подручју Добоја ће омогућити да се 10.000 становника повеже на канализациони систем, чиме би се завршило покривање урбаних подручја. Општина је сматра да је потребан адекватан третман отпадних вода прије прије испуштања у ријеку Босну.
Општина је тражила Студију изводљивости за развој ових пројеката, који је предложен за реализацију у 2012. Години од стране  IPF 1 као дио Техничке помоћи.


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.