Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Брод

Пројектна област
Општина Брод, са становништвом од око 22000, се налази на сјеверу Републике Српске, дуж десне обале ријеке Саве која чини границу са Хрватском. Град Брод (12000 становника) налази се на просечној надморској висини од 80 метара. Активне индустрије обухватају недавно приватизовану рафинерију нафте, металопрерађивачку индустрију и мање фабрике текстилне производње.
 
 

Локација општине Брод

 

Градско подручје Брод - фотографија из ваздуха

Водоводне и канализационе услуге пружа општинско предузеће "Водовод и канализација" (Водовод). Компанија обезбјеђује снабдјевање водом укупно 12000 становника у зони која обухвата урбано подручје Брода и сусједна градска насеља. Око 4000 становника још се напаја из независног система, која се добија из бушотина и резервоара за воду у насељу Врела. Преостала домаћинства у општини имају независне бунаре из којих се снабдјевају.
Водоснабдјевање у систему Брод је обезбјеђено из једне локације, која обухвата укупно три бунара, дубине у распону од 80 до 125 метара. Просјечна укупна производња воде износи 82 л / с. Не постоје прекиди у снабдјевању, и на основу разговора са локланим експертима утврђено је да су укупни капацитети довољни да подмире дугорочну потражњу система Брод.

Ова локација укључује постројење за пречишћавање воде за пиће, која је првобитно изграђена 1960, а проширена 2000 (тренутни капацитет 100 л / с). третман ове воде укључује уклањање гвожђа и мангана, филтрацију и хлорисање. Главни резервоар за воду дистрибутивног систем се такође налази на овој локацији.


 
 

Постојећи бетонски резервоар за воду и пречишћавање воде за пиће и постројења

   
Квалитет воде је у складу са прописима Републике Српскје, и редовно се конзумира од стране становника као вода за пиће. Систем дистрибуције воде има укупну дужину од 250 км. цијеви у примарној мрежи су прије свега од азбест-цемента, док су посљедња проширења мреже урађена од полиетилена. Необрачунате вода процјењена је на 65 одсто. Око 90% од 5000 прикључака су у систему мјерења.   

Приоритетни циљ пројекта

Општина је као приоритет за реализацију навела сљедећи пројекат, за који  је урађена комплетна пројектна докумнетација:
Рехабилитација централне дистрибутивне мреже
Предложени пројекат ће смањити цурење из постојећег дистрибутивног система, што ће довести до значајног смањења постојећих губитака кроз необрачунату воду (65%).
 


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.