Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Шамац

Пројектна област
Општина Шамац, око 24.000 становника, налази се у сјевероисточном дијелу Републике Српске, дуж десне обале ријеке Саве, која чини границу са Хрватском. Она обухвата 18 насеља и протеже на површини од 180 км2. Град Шамац и сусједно насеље Тисина (6.000 становника) налази се на ушћу Босне и Саве, на 85 метара надморске висине. Активне индустрије чине индустрија метала и прерада дрвета и производња стакла.
 
 

Положај општине Шамац
 

Градско подручје Шамца, слика из зракаВодоводне и канализационе услуге у општини обијезбеђене су од стране општинског предузећа "Водовод и канализација". Предузеће обезбијеђује снабдијевање водом до укупно 6.000 становника преко једне зоне притиска, која обухвата урбано подручју Шамца. Насеље Тишина се напаја преко независне дистрибутивне мреже, која обухвата резервоар за воду капацитета 50 м3. Преосталих 4.800 домаћинстава у општини имају независне изворе. 70% укупне популације општине тренутно има лош приступ пијаћој води.

Водоснабдијевање у Шамцу  обезбијеђено је из једног локалитета, који обухвата укупно пет бунара, од којих су три активна (Б1, Б2 и Б3). Први бунар (тренутно није активан) изграђен је у периоду од 1963. -1965. гоидне и дубине је 40 - 80 метара. Још један бунар изграђен је 1980-их. Најновији бунар изграђен је 2004. године. Укупан капацитет извора је око 90 л / с, што је резултат приноса активних бунара чији капацитети износе 18 л / с, 24 л / с и 50 л / с. Просјечна укупна производња воде износи 60 л / с. Из разговора са представницима видљиво је да су укупни капацитети довољни за задовољавање дугорочних потреба у општини Шамац.

Извориште нема одговарајућу зону санитарне заштите, иако је извршена интензивна урбанизација ове области у протеклој деценији. Квалитет воде у складу је са прописима, и редовно се конзумира од стране становника као пијаћа вода.


     

Постојећи бунар у општини Шамац  Стамбени развој у близини изворишта    


Систем дистрибуције воде првобитно је развијен у 1963. године, а данас има укупну дужину од 48км. Цијеви у примарној мрежи прије свега састоје се од азбест-цемента, са екстензијама, укључујући последњу ХДПЕ технологију.

Тренутно нема складишних капацитета у систему дистрибуције воде. Општина овај проблем жели да ријеши изградњом новог резервоара за воду капацитета 500м3. Земљиште је већ намијењено за ову сврху.   

Губици воде процењени су на 35 одсто, док је цурење у централном систему, који се састоји од АЦ цеви, до 65 одсто. Само око 20% од 2.000 су у систему мјерења.

Приоритетни циљ пројекта

Општина је дала приоритет сљедећем пројекту за реализацију, за који је потребна документацију урађена:

Санирање постојеће дистрибутивне мреже воде и проширење дистрибутивне мреже у насељима Писари, Доња и Горња Црквина, и Шкарић   
Реализацијом предложеног пројекта ће се смањити губици у постојећем систему расподјеле, обезбиједити додатни складишни капацитет, и проширити систем примарног и секундарног цјевовода,  што ће корист донијети популацији од 4.000 становника у од четири насеља.


 


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.