Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Котор Варош

Пројектна област

Општина Котор Варош, са становништвом од око 27.000, се налази у централном дијелу Републике Српске, 40 км од Бања Луке. Она обухвата око 30 насеља са 10 локалних заједница. Градско подручје Котор Варош обухвата град и четири сусједна приградска насеља (укупно 10.000 становника), и налази се уз ријеку Врбању. Активне индустрије обухватају двије веће фабрике обуће, као и мање фирме за прераду меса.
 
 

Локација општине Котор Варош

 

 

Урбани дио Котор Варош слика из ваздуха
 

Општинско предузеће "БОБАС" пружа водоводне и канализационе услуге. Предузеће  обезбјеђује снабдјевање водом за 7000 становника унутар градског подручја, као у неколико приградских насеља.   
Водоснабдјевање система Котор Варош се врши са локације "Бијело Поље" (укупни капацитет од 15-35 л / с), која се налази на око 1,5 км узводно од града, уз лијеву обалу ријеке Врбања. Вода се упумпава у главни резервоар (1000м3), који храни цијели систем путем гравитације. Просјечна укупна производња воде износи 25 л / с. 

Лијева обала ријеке Врбања-поглед узводно  

Квалитет воде је у складу са прописима Републике Српске, па се редовно конзумира од стране становника као вода за пиће. Доступан капацитет извора у љетњим мјесецима није адекватан да би испунио максималне захтјеве.

Примарни систем дистрибуције воде је укупне дужине 8.5км. Цијеви у примарној мрежи прије свега су од азбест-цемента, док су посљедња проширења урађена од Полиетилена. Необрачуната вода се процењује на 50 одсто. Скоро сви прикључци су у систему мјеренња (1850).
Око 6000 становника у градском подручју су повезани на комбиновани систем прикупљања отпадних вода. Преостало општинско становништво користи септичке јаме, или нема одговарајућу форму одлагања отпадних вода.

Интензивни напори у протекле двије године везани за прикупљање отпадних вода се односе на изградњу примарног канализационог колектора дуж десне обале ријеке Врбања и довршавање дијелова секундарне мреже. Ови радови су финансирани од стране Владе РС (укупна вриједност пројекта је 1,75 милиона евра). Примарни колектор испушта садржај преко једног испуста у ријеку Врбању.

 Циљ приоритетног пројекта


Општина је као приоритет за реализацију дефинисала сљедећи пројекат, за који урађена детаљна пројектна документација:

Изградња секундарне канализационе мреже у градском подручју Котор Вароши
Урађени  детаљни дизајн (Хидротехника, 2009) предлаже изградњу дионица од 3-7 секундарне канализационе мреже (укупне дужине 4.2км) у урбаном подручју Котор Вароши. Изградња примарног колектора је завршена, док је у току. изградња дијелова 1 и 2 секундарне мреже. Општина жели да заврши отприлике 17км терцијарне мреже (кућни пркључци), након које ће се радити изградње секундарне мреже.
 
 


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.