Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Соколац

Пројектна област

Општина Соколац, са укупним становништвом од око 17000, смјештена је на платоу Гласинац на платоу планине Романије, у источном дијелу Републике Српске. Општина се састоји од 95 насеља са 12 локалних заједница. Град Соколац (7000 становника) налази се на просјечној надморској висини од 870 метара. Постоји неколико предузећа за прераду дрвета, због велике површине квалитетних шума (око 38000 ха) у оквиру општине. Постоје и неки текстилни и прехрамбени прерађивачи.
 
 

Локације општине Соколац

 

Соколац- Фотографија из ваздуха


Водоводне и канализационе услуге у општини пружа општинско предузеће "Врело Биостица". Компанија обезбјеђује снабдијевање водом укупно 7.000 становника и 200 индустријских потрошача, у зони која обухвата урбано подручје Сокоца и сусједна насеља. Снабдијевање водом за додатних 5.000 становника више удаљених насеља је обезбјеђено од стране локалних водоводних предузећа, у оквиру сваке од локалних заједница.
Урбано  подручје Сокоца и сусједних насеља (Брејаковићи Лазе, Ново Село, Газиводе и Бјелосављевићи) се снадбјева са Биостица извора, изграђениог од 1965-1967. Вода се добија из два бунара (18м дубине), са укупним капацитетом од 60 л / с.  

 Кржуљ извор је изграђен од 1985-1986, има капацитет од 10-15 л / с. Вода се упумпава из бунара кроз 2.2км цјевовода до резервоара Црни врх. Неколико мањих насеља се снабдјева преко дистрибутивног система укупне дужине од 29км.
Извори немају одговарајуће зоне санитарне заштите, а квалитет воде није увијек у складу са прописима Републике Српске. Висока замућеност је присутна послије великих киша, што је типично за кречњачнка подручја.
Потрошачи  обично имају стално снабдЈевање водом и адекватан притисак. Велики број (75%) 2900 прикључака је у систему мјерења. Просјечна производња воде је 69 л / с. Необрачуната вода се од стране општине процјењује на 70 одсто.
 
Градско подручје Сокоца има посебан систем прикупљања кишних и отпадних вода. Постоји неколико септичких јама у урбаном подручју, као и у осталим насељима у општини. Већина преосталог становништва општине нема одговарајући облик прикупљања отпадних вода нити њихово одлагање.

Систем прикупљања кишних вода покрива само мањи дио градског подручја (2.3км у дужину). Системи  кишних и отпадних вода су у лошем стању, а често појава је да се и зачепе. Главни колектор отпадних вода (400мм бетонске цијеви), у дужини 1,5 км, тече дуж десне обале Ресетнице (у оквиру слива ријеке Праче), у коју се на крају испушта. Преко 22км секундарне канализационе мреже са различитим величинама цијеви је повезано на овај главни колектор. Други главни колектор (300мм ПЕХД цијеви), 500м дужине, се испушта у притоку код насеља Соколачке њиве. Око 5000 становника је  повезано на систем отпадних вода.

Циљ приоритетног пројекта

Општина је сљедећи пројекат издвојила као приотетан за реализацију , и за исти постоји урађена комплетна пројектна документација:

Спајање  Кнежина водовододног система са централним системом за водоснабдевање Сокоца. Предложени пројекат ће обухватити популацију од око 800 становника, а укључује и црпне станице 3.1км од ДН110 цјевовода ХДПЕ (ПОЛЕТИЛЕНА).
 
> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.