Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Рогатица

Пројектна област

Општина Рогатица, са око 13.000 становника, налази се у источном дијелу Републике Српске, 60 километара сјевероисточно од Сарајева. Град Рогатица (5.500 становника) налази се на обали ријеке Ракитница, на 535 метара надморске висине. Нема велике активне индустрије. Ријека Ракитница улијева се у вештачко језеро Вишеград, које је проглашено као осјетљиво водно подручје.
 
 

Положај општине Рогатица

 

Слика за Рогатице из ваздуха

Водоводне и канализационе услуге у општини су обезбијеђене су од стране општинског предузећа  "Комуналије". Предузеће обезбјеђује снабдијевање водом до укупно 5.800 становника у зони која обухвата урбано подручје Рогатице, као и сусједна насеља.

Водоснабдијевање је обезбијеђено из два извора, "Сељани" и "Жиличина", која се налазе на већим надморским висинама у односу на градско подручје. Квалитет воде у складу је са прописима Републике Српске, а вода се редовно конзумира од стране становника као пијаћа вода.

Извор “Сељани” је стављен у функцију 1970. године и снабдијева насеља дуж лијеве обале ријеке Ракитнице. Минималан капацитет извора износи 9 л / с, а просјечан капацитет износи 25-30 л / с. Међутим, само око 9 л / с се упумпава у дистрибутивни систем преко примарног цјевововода дужине 2.5км. 

Извор “Жиличина” је стављен у функцију 1980. године, и снабдијева насеља дуж десне обале ријеке Ракитнице. Просечан капацитет снбдијевања износи 45 л / с, и све се упумпава у дистрибутивни систем. Међутим, на основу разговора са представницима предузећа, утврђено је да су присутни изузетно високи губици на 3.5км примарног цјевововода од Жиличина извора. Осим тога, веома високи губици се јављају у оквиру секундарне водоводне мреже. Снабдијевање водом из овог извора је испрекидано, са редовним прекидима снабдијевања у ноћним сатима (од 23.00 до 5.00).

Чак и са вишком капацитета извора, велики број корисника нема континуирано снабдијевање водом и адекватан водени притисак.

Извор “Сељани”

Дистрибутивни систем воде развијен је у вријеме Аустро-Угарске монархије, а данас има укупну дужину од 31км. Цијеви се, састоје, прије свега, од азбест-цемента, поцинкованог гвожђа и пластике. Пречник цијеви износи до 100мм (са изузетком 200мм и 400мм примарних цјевовода из извора Сељани из Жиличине).

Мјерачи протока инсталирани су само на два извори воде, као и на број кућних прикључака. Просјечна укупна производња воде износи 54 л / с. Само око 30% од, 1.850 прикључака су у систему мјерења. 

Систем за одвођење отпадних вода, са укупном дужином од 26км покрива 650ха градског подручја општине Рогатица. Приближно половина отпадних вода одводи се ка десној обали ријеке Ракитнице, гдје се испушта кроз један испуст ширине 1000мм. Преосталие количине отпадних вода одводе се ка лијевој обали ријеке, гдје постоје два испуста, ширине 800мм.
Сви становници градског подручја (5.500 становника) повезани су на систем прикупљања отпадних вода. Канализациони колектори се углавном од бетона и ПВЦ, пречника до 1.000мм. На основу разговора са представницима предузећа, утврђено је да је тренутно стање постојећег канализационог система веома лоше (структурално сиромашне цијеви, честе блокаде).

Не постоје постројења за третман отпадних вода, а отпадне воде се директно испуштају у ријеку Ракитницу, кроз три главна испуста. 

На основу процјене од стране општине, око 300 људи користи септичке јаме, док преостало општинско становништво нема никакав облик прикупљања отпадних вода.

Поглед са десне обале Ракитнице                           

Приоритетни циљ пројекта

Општина је дала приоритет сљедећим пројектима за реализацију, за коју је урађена потребна документација:

Реконструкција водоводне мреже у градском подручју Рогатице

Главни пројекат за реконструкцију од 4.8км ХДПЕ цјевовода у централни систем водоснабдевања је израдило предузеће “Graleks konsalting” у 2010. Години. Реализација предложеног пројекта ће обезбиједити снабдијевање водом популацији од око 4.500 становника.
Изградња канализационих мрежа у насељима Борац 2, Птичијак и Пљешевићи.

 
> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.