Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Шипово

Пројектна област

Општина Шипово (процијењена популација 12.000 становника) налази се у југозападном дијелу Републике Српске, и протеже се на површини од 510км2. Град Шипово (7.000 становника) налази се на ушћу ријеке Јања и Плива, на 440 метара надморске висине. Нема веће активне индустрије.

Локација општине Шипово

Водоводне и канализационе услуге у општини обезбијеђене су од стране општинског предузећа "Водовод и канализација". Предузеће обезбјеђује снабдијевање водом до укупно 3.000 градских становника и популацијом од 4.000 становника који се налазе у приградским насељима. Велики број становника и руралних насеља (преко 10) су повезани независним дистрибутивним системима, који су у лошем стању и којим не управља предузеће.

Водоснабдијевање у систему Шипово је обезбијеђено из планинског извора "Гредјански Млини", са приносом од 82 л / с. Просјечна укупна производња воде износи 58 л / с. Квалитет воде у складу је са прописима Републике Српске, и становници је редовно конзумирају као воду за пиће.

Дистрибутивни систем воде се постепено развијао од 1930-их до 2000. године. У овом тренутку дистрибутивни систем има укупну дужину од 32км. Цијевни материјали у примарној мрежи прије свега се састоји од азбест-цемента, са екстензијама, укључујући последња проширења урађена са полиетиленским цијевима.

Процијенњени губици воде су износе 45%. Само око 20%, од 4.100 прикључака су у систему мјерења.

Плива – узводно                

Приоритетни циљ пројекта

Општина је као припритетан истакла сљедећи пројекат за реализацију, за који  је урађена потребна пројектна документација:

Рехабилитација и проширење канализације и система прикупљања атмосферских оборина у урбаном подручју Шипова

Пројекат обухвата изградњу приближно 3,8 километара канализационих колектора (величине од 300 – 500 мм), и 2.9км колектора за прикупљање атмосферских оборина (величине од 300-800мм), у оквиру градског подручја Шипова, који користи  популација од 7.000 становника.

 
Слика урбаног подручја Шипова из ваздуха

 


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.