Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Рибник

Област пројекта

Општина Рибник, са 7.000 становника, налази се у западном дијелу Републике Српске, дуж границе са Федерацијом Босне и Херцеговине. Већина површине 510км2, , је прекривено шумом. Општина је настала послије Дејтонског споразума, и била је дио општине Кључ (која припада Федерацији БиХ). Град Рибник (1.400 становника) налази се на 500 м надморске висине. Активне индустрије обухватају мање објекте за обраду дрвета.
 
 

Локација општине Рибник
 
 

Десна обала Сане – узводно       

Водоводне и канализационе услуге пружа општинско предузеће "Водовод и канализација". Предузеће тренутно обезбјеђује снабдијевање водом до укупно 1.400 становника у зони сервиса која обухвата град Рибник. Сусједна насеља Доњи Рибник, Превија и Заблеће, са укупном популацијом од 1200 становника, се снабдијевају из независног система, којим управља предузеће. Преостало становништво у општини се снабдијева из приватних бунара.
Водоснабдевање у систему Рибник је обезбијеђено из извора "Растока", са максималним капацитетом од 20 л / с. Просјечна укупна производња воде износи 6 л / с. Квалитет воде у складу је са прописима Републике Српске, а вода се редовно конзумира од стране становника као вода за пиће.

Дистрибутивни сyстем воде има укупну дужину од 15км. Цијевни материјали у примарној мрежи садрже прије свега азбест-цемент, уз неколико посљедњих проширења, укључујући и полиетиленске цијеви. Процијењени губици воде износе 80%. Око 75%,  од 420 прикључака су у систему мјерења.   
Слабо развијен систем прикупљања отпадних вода (1.5км) покрива мали дио урбаног центра Рибник. Само око 100 домаћинстава су повезана (25% становништва града). Преостало општинско становништво користи  септичке јаме, испусте директно у Сану, или нема одговарајућу форму одлагање отпадних вода.

Приоритетни циљ пројекта

Општина је дала приоритет сљедећем пројекту за реализацију, за који је потребна документација завршена:

Пројекат водоснабдијевања насеља Доњи Рибник, Доња Превија и Заблеће

Постојећи независни систем за снабдијевање насеља Доњи Рибник, Превија и Заблеће не може да обезбиједи континуирано снабдијевање водом, а Општина жели да повеже ове потрошаче до главног водовода Рибник, те тако изврши повећање на око 2.600 укупно повезаних корисника. Овај концепт је потврдила студија изводљивости, коју је урадио IBG у 2004. године, као дио коју је финансирао KfV програм техничке помоћи у региону.

 


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.