Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Шековићи

Пројектна област

Општина Шековићи према процјени има око 10000 становника, налази се у сјевероисточном дијелу Републике Српске, 40 км од Тузле и Зворника, и обухвата површину од 200км2. Град Шековићи (4000 становника) налази се дуж ријека Ловнице и Дрињаче, на просјечној надморској висини од 335 метара. Активне индустрије укључују обраду дрвета и малу текстилну производњу.
 
 

Локација општине Шековићи

Водоводне и канализационе услуге у оквиру општине пружа општинско предузеће "Зеленило и Чистоћа". Предузеће обезбјеђује снабдјевање водом 1.100 домаћинстава (4000 становника) у зони која обухвата град Шековиће, и сусједно насеље Тишћи. Насеље  Папраце има свој независан дистрибутивни систем.

Водоснабдевање за главни систем се обезбјеђује из три планинска извора који снабдевају три сервисна резервоара, сваки капацитета од 400м3. Извори обезбејђују укупан просјечан капацитет од 15 л / с. Извори пресушују у љетњим мјесецима, током којих се јављају прекиди у снабдјевању. На основу разговора са запосленим у комуналном предузећу, утврђено је да не постоје проблеми са квалитетом воде извора, осим повремене високе замућености током јачих кишних периода.

Цјевоводи који доводе воду до резервоара су направљени од азбестно цементих цијеви и у прилично су лошем стању, са цурењем које се процењује и до 50 одсто. Систем дистрибуције воде је развијен у 1960-им, и има укупну дужину од 4,5 км, а састоји  се углавном од азбест-цементних цијеви.

Необрачуната вода процењује се на 50 одсто. Не постоји мјерење протока на изворима, само је 50 од 1500 прикључака у систему мјерења.

Око 25% општинског становништва (1000 становника у 300 домаћинстава) је повезано на систем прикупљања отпадних вода, која има дужину од само 1км. Не постоји постројење за прераду отпадних вода, а отпадна вода из канализационог система се тренутно испушта у ријеку Дрињачу кроз пет испуста.

Ријека Дрињаца– поглед узводно   

Циљ приоритетних пројеката

Пројекат Изградње канализационе мреже и реконструкција водоводног система

Пројектна област је лоцирана у оквиру постојећег урбаног дијела Шековића, главни проблем се огледа у великим губицима воде (вјерује се да је главни узрок цурење азбестно-цементних цијеви) недовољна покривеност канализационог система и поплаве у неким нижим дијеловима изазване дужим периодиима кише.

Пројекат укчјучује неколико мјера чији је циљ рјешавање горе побројаних проблема.

Реконструкција водоводне мреже снабдјевања, дуж главне улице Шековића, у двије секције:

  • ДН160 од Центра до аутобуске станице
  • ДН110 улици Драже Михајловића
  • Изградња канализационог колектора кроз центар Шековића и дуж обале ријеке Дрињаче
  • Изградња кишног колектора у 3 секције:
  • Центар Шековића,
  • Периферији Шековића
  • Сучани - у почетку као комбиновани кишни / канализациони колектор који ће бити пребачен у  кишни колектор када општина Шековићи игради постројење за пречишћавање отпадних вода.

 
> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.