Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Билећа

Пројектна област

Општина и град Билећа  (8.220 становника) се налази у југоисточном дијелу Републике Српске.Општина се простире на површини од око 633 км2, са 11,536 становника који живе у 61 месних заједница. Град Билећа се налази у непосредној близини језера Билећа. Језеро је извор пијаће воде за град. Град се налази на брдовитом терену, клима је медитеранска и континентална са дугим топлим љетима и хладним зимама.Општина граничи са општинама Гацко, Невесиње, Љубиње, Берковићи, Требиње у Републици Српској и Никшића у Црној Гори.

 

Положај општине Билећа

 

Концепт водоснабдијевања у граду је дефинисан још од Аустроугарске и још увек је на снази. Вода се упумпава из бунара (дубине ~ 90м) до постројења за пречишћавање воде „Око“ .Бунар и ППВ се налазе веома близу језера. Принос бунара је много већи од потреба за водом.Постојећа црпна станица има капацитет од 254 л / сец. Квалитет сирове воде се анализира на редовној основи. Квалитет сирове воде зависи у потпуности од статуса загађености језера Билећа. 

Постројење за пречишћавање отпадних вода

Канализациони систем у Билећи је планиран као комбиновани систем. Око 25% становништва је прикључено на канализациони систем (1.369 прикључака). Укупна дужина постојеће канализације је 30,4 км. Отпадне воде се испуштају у језеро Билећа након третмана у постројењу за пречишћавање .Прва фаза ППОВ (5.000 ПЕ) је изграђена у 2011. години.

 

Приоритетни циљеви пројекта:

Припрема студије и главних пројеката за реконструкцију водоводне мреже

Реконструкција водоводне мреже у граду

Проширење канализационе мреже


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.