Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Вукосавље

Вукосавље је мала општина, простире се на 94,4 км², углавном пољопривредног земљишта и шума, са око 8.000 становника који живе у 10 руралних или полуурбаних насеља, без изразитог урбаног центра а административни центар општине је насеље Јакеш. Смјештана у сјеверном дијелу Босне и Херцеговине, и Републике Српске, веома близу границе са Републиком Хрватском (око 20 км).

Локација општине Вукосавље

 

Пројектом водоснабдијевања тежи се рјешавању проблем недостатка воде за пиће за око 5.600 грађана и пословних субјеката у насељеним мјестима Јакеш, Пећник и Вукосавље, који су дуги низ година суочени недостатком воде за пиће.

 

Приоритетни циљеви пројекта

У планираној I фази реконструкције и проширења водоводног система у подручју обухваћеном Пројектом предвиђен је наставак коришћења снабдевања везом на

водоводни систем општине Модрича, а истовремено спровођење истражних радова којима би се дефинисала локална изворишта на подручју општине Вукосавље, која би обезбедила

допунске количине воде за пиће.

 

Да би се осигурао стабилан и сигуран трансфер воде из водоводног система Модрича, на вези система Модрича према систему Вукосавља планира се изградња бустер станице

„Вукосавље“ која ће омогућити трансфер воде до резервоара и потрошача прве висинске зоне. Снабдевање ИИ висинске зоне биће омогућено изградњом пумпне станице „II зона“ која ће бити смештена у затварачници резервоара ниже зоне. Пумпна станица „II зона“ потискиваће воду ка резервоару и потрошачима II висинске зоне.

 


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.