Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Петровац

Општина Петровац-Дринић је једна од најмањих и најнеразвијенијих општина у Републици Српској, која покрива само 145 км2. Прије Дејтонског споразума, то је био дио некадашње општине Босански Петровац. У 1991, укупан број становника је био око 360. Данас Општина обухвата популацију од око 1.000, а граничи са Босанским Петровцем и општинама Кључ, Рибник, Источни Дрвар и Дрвар. Налази се између ријеке Уне на западу, ријеке Сане на истоку и ријеке Унац на југу. Налази се у подножју планине Клековача.

Локација општине Петровац

Водоснабдијевање у Дринићу се обезбеђује из три мала бунара (Ограђеница и Меденац), са укупним максималним капацитетом до 3 л / с. Ови извори нису адекватни за снабдијевање Дринић система, посебно током љетњих мјесеци. Адекватне мјере санитарне заштите извора недостају (ограђивање, приступни пут пролази веома близу бунара, итд). Вода се хлорише прије дистрибуције.

Постојећи бунар                                           Сјеча шуме у близини постојећег извора

Око 150 домаћинстава је повезано на систем водоснабдијевања у Дринићу, са још 30 домаћинстава прикључених у насељу буковача. Преостало становништво у општини се снабдијева из система локалне заједнице или индивидуалних бунара. ХДПЕ цијеви чине већину постојећег система (укупне дужине 13 км), пречника између ДН55-ДН200. На основу информација добијених из општине, просјечна дневна потражња је цца 4 л / с, а необрачуната вода је тренутно на око 50% (водомјери постоје). Недостатак воде се јављаја  током летњих мјесеци. Квалитет воде је генерално адекватан, и редовно се тестира.На основу информација добијених из општине, просјечна дневна потражња је цца 4 л / с, а необрачуната вода је тренутно на око 50% (водомјери постоје). Недостатак воде се јављаја  током летњих мјесеци. Квалитет воде је генерално адекватан, и редовно се тестира.

Приоритетни циљеви пројекта

Општина је дефинисала нове инвестиције у вриједности око 0,45 милиона евра, које обухватају сљедеће под-пројекте:

Хидрогеолошка истраживања и пројектна документација за нови извор воде. Општина жели да спроведе истраживања за изградњу два нова бунара који ће обезбиједити дугорочно рјешење за снабдијевање водом у Дринићу.

Изградња новог изворишта и прикључење на постојећи систем Дринића под условом да истраживање потврди постојање изворишта. Општина жели да изврши изградњу два бунара (укључујући тест бунар), са укупним капацитетом до 7 л / с . Нови извор би се повезаоса постојећим дистрибутивним системом Дринића преко новог преносног цијевовода.

Санитарна заштита постојећих и нових извора воде због недостатка постојећих зона санитарне заштите, одговарајуће мјере ће бити урађене на постојећим изворима, као и на новом изворишту.


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.