Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Крупа на Уни

Крупа на Уни је мала општина која се налази  у сјеверо-западном дијелу Републике Српске. Она обухвата површину од око 124 км2, а формирана је од пријератне општине Босанска Крупа (већи дио је сада у ентитету Федерације Босне и Херцеговине). Налази се између општине Босанска Крупа на југу и западу, општине Нови Град на сјеверу и општине Оштра Лука на истоку. Тренутне процјене указују да око 3.100 становника живи у општини Крупа на Уни, у  8 локалних заједница. Зграда Општина се налази у насељу Доњи Дубовик.

 

Локација општине Крупа на Уни

 

Водоснабдијевање Дубовика је обезбјеђено са извора (потока), који није адекватног капацитета за снабдијевање читавог система, посебно током љетњих мјесеци. Хлорисање воде се врши прије дистрибуције, међутим, систем хлорисања није функционалан цијело вријеме.

Око 460 домаћинстава је повезано на систем водоснабдијевања. Преостало становништво у општини се снабдијева из система локалне заједнице или индивидуалних бунара.

Постојећи водозахват и црпна станица                                Постојећа водопумпа

 

Приоритетни циљеви пројекта

Општина је дефинисала нове инвестиције у вриједности око 1,25 милиона евра, који обухватају сљедећи под-пројекат:

Проширење капацитета изворишта и изградња руралног дистрибутивног водоводног система. Општина жели да прошири постојеће капацитете и да обезбиједи услуге за снабдијевање водом за око 600 домаћинстава. Нова шема ће обухватити проширење постојеће црпне станице, преноса и дистрибуције, два примарна резервоара, пумпне станице, и секундарне мреже и кућних прикључака (цца 19 км цијевовода укупно). 


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.