Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Пале

Пројектна област

Општина Пале, са око 30.000 становника, налази се 15 километара југоисточно од Сарајева, у близини планине Јахорина. Општина се убрзано развила након поптисивања дејтонског мира (укупан број становника прије рата износио је 5.000-6.000). Град Пале (18.000 становника) налази се дуж ријеке Миљацке, на 820 метара надморске висине. Нема активне индустрије, изузев неколико пилана.Локација општине Пале

Локација Пале

Градско подручје Пала

Водоводне и канализационе услуге у општини обезбијеђене су од стране општинског предузећа "Водовод и канализација". Ово предузеће обезбјеђује снабдијевање водом за укупно 22.500 становника, у зони која обухвата урбано подручје Пала, недавно развијене области Мокро и Подграб, као и туристички центар на Јахорини. Предузеће  додатно опскрбљује водом И Кантон Сарајево са 35 л / с, као и општине у Источном Сарајеву са просијеком од 6-10 л / с. Водоводни систем је прилично сложен, са високим оперативним трошковима у поређењу са другим системима у региону, због великог броја зона и велике укупне дужине мреже.

Водоснабдијевање је обезбијеђено из укупно једанаест извора, који се налазе на обронцима планина Јахорина, Романија и Требевић. Урбано подручје Пала водом се снабдијева из пет извора, укупног капацитета 140 л / с. Насеља Мокро и Подграб се опслрбљују из по три планинска извора сваки, док се насеља на Јахорин снабдијевају из једног планинског извора. На основу разговора са локалним званичницима не постоје проблеми са квалитетом воде на изворима. У општини постоји И преко двадест малих водоводних система, који опскрбљују по неколико домаћинстава.

Губици воде процијењени од од стране Водовода износе  45%. Не постоји мјерење протока на изворима, а мјерења су вршена у само 40%, од 4.750 прикључака.  Квалитет воде у дистрибутивном систему у складу је са прописима Републике Српске.

Дистрибутивни систем развијен је за вријеме Аустро-Угарске монархије, а данас има укупну дужину од 139км. Цијевни материјали састоје се, прије свега од азбест-цемента (30-50 година старе), поцинкованог гвожђа, челика, и полиетиленске, са цијевима пречника до 250мм.

Током љетњих мјесеци неколико насеља у вишим зонама водоснабдијевања воду добија до 3 сата дневно. Постојећи систем није реконструисан на начин да би адекватно задовољио растуће потребе за водом великог прилива становника послије рата, и раста током протеклих петнаест година.

Приоритетни циљеви пројекта

Смањење губитка воде & Побољшан мониторинг водоснабдијевања

Подручје у којем ће се реализовати пројекат налази се у оквиру постојећег градског подручја, у којем су губици воде екстремни. Пројекат укључује низ мијера у циљу смањења губитака воде:

Смањење притиска, јер је на нижем притиску смањено је цурење (губици). Притисак ће бити смањен тако да ће бити створене двије зоне притиска у Палама, умјесто садашње једне зоне са високим притисцима. То ће се постићи:

 • Изградњом 3 нова цјевовода (предмет ФС) и
 • Инсталирањем вентила за редуковање (ПРВс).
 • Додатна хидраулична мјерења ради идентификације и смањења губитака
 • Конструисање мјерних тачака које ће омогућити системско праћење протока, потрошње, притиска у систему и нивоа у резервоарима, што омогућава више ефикасније смањење губитака.
 • Провјера ~ 30км цјевовода главне мреже И ~ 20км прикључака на мрежу корелатором за откривање губитака, и других уређаја за детекцију цурења, ради идентификације И отклањања губитака
 • Замјена ~ 2км колективних-цоннецтионс мреже и кућних прикључака дистрибутивном мрежом  и новим кућним прикључцима.
 • Инсталација ~2.600 водомјера, који ће корисницима омогућити прецизнији обрачун утрошене воде и процјену губитака, што ће омогућити повећање прихода.

Овај пројекат има за циљ смањење губитка воде и побољшање система мониторинга (токови, потрошња, нивои и притисци) у оквиру водоснабдијевања Пала и Јахорине. Састоји се од 5 потпројеката:

 • Стварање 2 зоне притиска на Палама (који се састоји од два подпројеката):
 • Додатни хидраулична мјерења у 6 подзона
 • Смањење притиска на 3 локације
 • Изградња хидрауличних мјерних тачака у систему водоснабдијевања Пале:
 • Ток и потрошња 18 поена (16 нових + 2 постојећа)
 • Нивои и притисак 37 поена (ново).
 • Изградња 15 хидрауличних мјерних тачака на систему Јахорина, за праћење токова, потрошње, нивоа и притисака (13 нових + 2 постојећа).
 • Рехабилитација оштећених мрежа напајања далеководима и кућним прикључцима на Палама а. детекција главних оштећења и поправка ~ 29.7км дистрибутивне мреже
 • Замјена 2км мреже напајања и 127 кућних прикључака у 6 улица на Палама.
 • Набавка и инсталација 2.560 водомјера, са могућношћу даљинског очитавања на Палама. Водомјери са даљинским очитавањем  већ су инсталирани на Јахорини и показали су се  непроцјењивим током периода када је приступ водомјерима био готово немогућ.> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.