Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Козарска Дубица

Област пројекта

Општина Козарска Дубица (32.000 становника) налази се у сјеверозападном дијелу Републике Српске, између Уне и Саве ка Хрватској, и планине Козара на југу. Град Козарска Дубица (15.000 становника) налази се на обалама ријеке Уне. Главне активне индустрије су: текстилна, прерада дрвета и папира и производња млијека, хемијска индустрија и прерада кукуруза.

Локација општине Козарска Дубица

    

Поглед са десне обале Уне - Козарска Дубица

Водоводне и канализационе услуге у општини су у надлежности општинског предузећа "Водовод и канализација" (Водовод). Водоснабдијевање које покрива предузеће обухвата град Козарску Дубицу и 11 околних насеља. Предузеће обезбјеђује снабдијевање водом до 17.500 становника (57% становништва општине). Додатних 3.000 људи у општини се снабдијева са приватних бунара.

Општина (Водовод) не посједује свој извор, али купује воду из "Драксенића" фабрике за прераду кукуруза, која је власник извора Међеђа, 17км удаљеног од града Козарска Дубица. Вода из овог извора има висок ниво гвожђа и мангана, а третира се прије дистрибуције. Недавно је општина дефинисала планове да креира нови извор воде на изворишту Комленац на локацији у близини десне обале ријеке Уне, а због великих трошкова куповине и транспорта релативно ниско-квалитетне воде са приватних извора.

Главни систем водоснабдевања има укупну дужину од 145км. Цијелокупна вода која се испоручује са садашњих приватних извора износи 1,2 милиона м3/год (38 л / с). Необрачуната вода процијењује се од стране Водовода на 45-50 одсто. Скоро сви (98%) од 6.200 прикључака су у систему мјерења.

Тренутно, вода се третира и испумпава из "Драксенић" фабрике за прераду кукуруза у постојећи резервоар (Кривдића брдо), који напаја централни систем путем гравитације.

Приоритетни циљеви пројекта

Фаза 1. Комленац пројекта ће обухватити санацију постојећих бунара и изградњу примарне инфраструктуре, како би се обезбиједила адекватна воду за пиће за 17.500 становника у оквиру постојеће области водоснабдијевања (град Козарска Дубица и сусједна урбана подручја). Имплементација инфраструктуре у фази 1 омогућити ће да постојећи систем водоснабдијевања у Козарској Дубици може добити воду из новог извора Комленац. Фаза 2 ће се реализовати након фазе 1, а обухватиће развој додатне инфраструктуре и обезбједиће воду за пиће за популацију од око 7,100 људи у руралним насељима у југозападном дијелу општине.

Фаза 1 Пројекта развоја водоводног система Комленац обухвата:

 • Санацију бунара Б1 (48 л/с) и Б3 (20 л/с) на изворишту Комленац
 • Изградњу пумпних станица за бунаре Б1 и Б3 и везних цевовода, и 2,1 км потисног главног цјевовода до резервоара Језерине
 • Изградњу новог резервоара ДР1 (В=500м3) са пумпном станицом ПС1 на локацији Језерине
 • Изградњу 7,2 км главног дистрибутивног цјевовода ДЦ1-1 од резервоара ДР1 до постојећег резервоара Кривдића Брдо
 • Изградњу новог резервоара ДР2 (једна комора В=400м3) поред постојећег резервоара на Кривдића Брду

Прелиминарни Извештај за Фазу 1 је припремио ИПФ-ТА 1 у 2011, као дио кластера 1, а потом је одобрен од стране ТУП-а, ЕИБ-а и Владе Републике Српске. Процијењени трошкови изградње за Фазу 1 пројекта су 1,90 милиона евра (укључујући 17% ПДВ), како је дефинисано у пројектној документацији.

Рехабилитација постојеће урбане водоводне мреже

 • Индикатор предложених радова обухвата санација система за дистрибуцију воде, укључујући:
 • Замјена / инсталација од 12 метара протока расутих на свим већим мјерним мјестима
 • Инсталација смањења притиска вентила у 6 области високог притиска
 • Замјена 1.4км од АЦ цијеви, и 2.6км од цијеви од ливеног гвожђа
 • Замјена преко 600 кућних прикључака
 • Набавка опреме за мјерење протока и откривање цурења
 • Замјена и баждарење 2000 водомјера у домаћинствима
 • Замјена неисправних ваздушних вентила на мрежи
 • Замјена постојећег 1,5 км, 250 мм примарног цјевовода од резервоара Кривдића "Брдо" до Улице Милана Тепића
 • Изградња 120 кућних прикључака дуж трасе примарног гасовода од резервоара Кривдића "Брдо" до улице Милана Тепића

Комленац извориште
> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.