Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Нови Град

Пројектна област

Нови Град је општина смјештена у сјеверном дијелу Републике Српске. Град Нови Град са 11.000 становника налази се на ушћу ријеке Сане у Уну, уз границу са Хрватском. Тренутно, општина има око 30.000 становника, у 8.500 домаћинстава. Општина се састоји од 48 насеља, од којих је једно насеље урбано (Нови Град), четири насеља су мјешовитог типа, а преостала су рурална насеља.

Локација општине Нови Град (црвено)

Водоснабдијевање и канализација у општини су у надлежности општинског предузећа "Водовод и канализација".

Водоснабјдевање се тренутно врши са двије локације ("Гортан" и "Ограде"), који се налазе у оквиру градског центра, са укупно седам бунара. Сви бунари су прилично плитки, са дубином у распону од 10-15 метара. "Гортан" извориште је првобитно изграђено 1964, и садржи три бунара са укупним капацитетом 34 л / с, и два мања извора (изграђена 2000. године), са укупним капацитетом од 20 л / с. "Ограде" извориште се налази у оквиру урбане области у близини десне обали ријеке Уне, и садржи два бунара са укупним капацитетом од 33 л / с.

 

Поглед са десне обале ријеке Уне

Године 1999, додатни извори са укупним приносом од 55 л / с су изграђени на локацији "Доња Млаква", 26 хектара. На овој локацији се тренутно налази велики број стамбених зграда и спортски центар, на удаљености од 2 км до центра града. Током истог периода избушено је 8 додатних мањих бунара, урађен је резервоар, пумпна станица и 1.3 км главне цијеви ка примарном резервоару. Међутим, систем никада није пуштен у рад због недостатка организације зоне санитарне заштите на овој локацији. На основу истраживања обављених од стране општине, укупан капацитет на "Доњим Млаквама" износи 100 л / с. Као дио своје дугорочне стратегије водоснабдијевања, општина жели да и даље развија извор "Доње Млакве", с обзиром да је то капацитет који би био адекватан за њихове дугорочне потребе водоснабдијевања. Два постојећа извора у оквиру градског центра ће на крају бити стављена ван функције.

Систем дистрибуције воде (укупна дужина 56 км) је првобитно развијен 1964. године, и састоји се од ливеног гвожђа, као и пластичних цијеви које су уграђене у оним дијеловима који су недавно проширивани (углавном ХДПЕ) цијеви. Систем се састоји од четири зоне притиска и десет зона мјерења (потрошње), са укупно 2960 метара воде. Предузеће Водовод обскрбљује око 3600 домаћинстава, тј 9400 становника (30% становништва општине). Стамбени потрошачи износе до 90% укупне потрошње. Необрачуната вода процијењује се од стране општине на 60 одсто. Систем дистрибуције воде не искоришћава своје укупно расположиве капацитете , а просјечни подземни губитак воде 38 л / с.

Приоритетни циљеви пројекта

Пољавнице-Добрљин водоводни пројекат (Зона Б)

Пољавнице-Добрљин водоводни пројекат (фаза 2) ће обезбјеђивати воду за пиће до 8.200 становника (5.000 у овом тренутку) шест сеоских насеља (Пољавнице, Равнице, Горње Водичево, Доње Водичево, Љешљани, Добрљин), налази се око 4-15 км сјеверно од градског подручја Новог Града. Фаза 1 инфраструктура (Основна дистрибутивна мрежа) је већ изграђена.

Извјештај за Фазу 2 припремио је IPF-ТА 1 у 2011, као дио кластера 1, а потом је одобрен од стране ТУП-а и ЕИБ-а и Владе Републике Српске. Процјењени трошкови за изградњу Пољавнице-Добрљин пројекта водоснабдијевања су 1.73 милиона евра (укључујући 17% ПДВ), а исти су дефинисани пројектном документацијом урађеном 2006. години.

Становници у овим насељима се тренутно снадбијевају преко индивидуалних бунара, служећи једно или више домаћинстава. Стамбена потрошње чини скоро укупну потрошњу у оквиру ових сеоских насеља. Неколико насеља укључује велики број кућа за одмор (викендица) које се ријетко користе од стране не-сталних становника (који живе и раде у иностранству).

Пољавнице-Добрљин водоводни пројекат (фаза 2) укључује:
• 32.5км секундарне мреже и секундарне дистрибутивне мреже
• Пет акумулација (2к500м3 + 3к200м3)
• Пет бустер црпних станица

Дистрибутивни систем се састоји од пластичних цијеви пречника од 63 до 160мм, са номиналним притиском од 6 до 20 бара. Систем садржи вентиле за смањење притиска, ваздушне вентиле, испусте, против пожарне хидранте и остали прибор за цијеви. Предвиђене су четири одвојене зоне притисака које ће се напајати преко бустер пумпних станица и засебних резервоара.

Санитарна заштита ,,Млакве " извориште воде (зона А)

Предложени радови од стране општине обухватају изградњу дренажних канала дуж главног пута, изградња канализационог система за стамбено насеље у оквиру ове зоне, изградња жичане ограде и прилазни пут.

Изградња канализационог система за прикупљање и пречишћавање отпадних вода за насеља Сводна (зона Д)
Предложени радови обухватају изградњу 4км и канализационе мреже, као и пречистач за ПЕ 2700.

Реконструкција постојеће градске водоводне мреже (зона А)

Мања реконструкција централне градске водоводне мреже је извршена у протеклих 20 година. Општина жели да замијени дијелове цијеви и кућне прикључке у оквиру градског центра и зоне снабдијевања Урије, набави опрему за одржавање, набави опрему за откривање цурења, санира постојеће црпне станице на "Гортан" изворишту воде и инсталира вентиле за смањење притиска за централне зоне притиска.

Изградња примарне мреже водовода према насељима Рудице и Ракани и Матавази и Блатна (зона Ц)

Предложени радови обухватају изградњу 13,8 километара примарног цјевовода за воду, 100 м3 резервоара и црпну станицу.

Приоритетне области пројекта дефинисане од стране општине.


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.