Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Лакташи

          Област пројекта

Општина Лакташи има око 40.000 становника, са 37 насеља. Четири одвојена урбана подручја покривају насељима становништво Лакташи (6000), Трн (12000 становника), Слатина (3500 становника) и Александровца. Преко 600 предузећа различитих величина налази се у насељу Трн. Три индустријске зоне су присутне, у оквиру насеља Александровца, Крнете и Жупе.

и

Локација општине Лакташи

Водоснабдијевање у оквиру општине Лакташи је углавном обезбјеђено од стране Општинског водовода "Будућност" Водовод (Лакташи), са изузетком насеља Трн и дио насеља Слатина, који се снабдијевају из система водоснабдијевања града Бања Луке. Само око 26% укупног становништва општине тренутно има приступ водоводу, а воде често нема током љетњих мјесеци.

Систем Водовода Лакташи се снабдијева са четири бунара, и има око 80 километара водоводне мреже, а 4700 кућних прикључака (3500 и 1200 у Лакташима и у Слатини). Укупна производња и износи 40 л / с, губици воде (УФВ) процењују се од стране општине на 50 одсто.

Постојећи бунар у Лакташима

 

Приоритетни циљеви пројекта

Општина планира да заврши недавно (дјелимично) изграђене подсистеме Маглајани и Кришковци, и рехабилитује постојеће водоводне мреже у Лакташима (замјена цијеви и рехабилитација бунара). Завршетак водоводног подсистема Маглајани се састоји од 87км секундарне мреже и кућних прикључака и новог бунара (20 л / с). Завршетак водоводног подсистема Кришковци се састоји од 4км секундарне мреже и кућних прикључака. У наредним фазама, Општина би жељела да заврши системе канализације и изградњу постројења за сакупљање и пречишћавање отпадних вода у сваком од градских насеља Лакташи, Трн и Слатина. Студија изводљивости је завршена у 2011. години од стране IPF1 консултаната а односи се на све приоритетне пројекте предложене за имплементацију, као и дугорочну стратегију инвестиционог плана.
> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.