Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Управљање пројектом

Тим за управљање пројектима - ТУП

У складу са Уговором о финаснирању (члан 1.04А (ф)) услов за исплату средстава је да Република Српска оснује Тим за управљање пројектима, са одговарајућим особљем и радним задацима који ће бити прихватљиви за Европску Инвстициону Банку.

Одлуком Владе Републике Српске број: 04/1-012-2-387/11 од дана 03.03.2011. године формиран је Тим за управљање пројектима чији су чланови именовани Рјешењем Владе број: 04/1-012-2-812/11 од дана 20.04.2011. године:

Радмила Михић – Министарство финансија

                  

Жељко Драгић – Министарство финансија

                  

Гордана Праштало – Министарство финансија

                 

Ненад Ђукић - Mинистарства пољопривреде, шумарства и водопривреде

                 

Давид Латиновић – Агенција за воде обласног ријечног слива Саве

               

Момир Рондаш - Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију

 

Одговорност ТУП-а укључује, али се не ограничава на:

  • Координација према ЕИБ-у, ЕК, као и свим међународним организацијама и институцијама укљученим у реализацију пројекта

  • Извјештавање ЕИБ-у и припрема кредитних пакета

  • Координација са сваким ПИТ-ом (општинским) у циљу имплементације пројекта и услова кредита и грантова за сваку од општина

  • Провођење процедура уговарања по тзв. PRAG правилима Европске комисије и надзор над израдом тендерске документације и надзор над поровођењем јавних набавки

  • извођење свих неопходних задатака на припреми техничког дијела Уговора о кредиту са општинама и праћење реализације под-пројеката, праћење израде и ажурирања пројектних планова (као саставних дијелова Уговора о кредиту) и динамичкох плановареализације, те достава истих на одобрење ЕИБу, укључујући и остале задатке везане за реализацију општинских под-пројеката.

Техничка подршка Тиму за управљање пројектима

Ивана Гргић

Адреса: 
Трг Републике Српске I
78000 Бања Лука Република Српска - Босна и Херцеговина

телефон: +38751339144
телефакс:+38751339676
email:  i.grgic@mf.vladars.net

Виолета Клепић

Адреса: 
Трг Републике Српске I
78000 Бања Лука Република Српска - Босна и Херцеговина

телефон: +38751339144
телефакс:+38751339676
email:  v.klepic@mf.vladars.net

Бојан Мацура

Адреса: 
Трг Републике Српске I
78000 Бања Лука Република Српска - Босна и Херцеговина

телефон: +38751339149
телефакс:+38751339676
email:  b.macura@mf.vladars.net

Сања Тонковић

Адреса: 
Трг Републике Српске I
78000 Бања Лука Република Српска - Босна и Херцеговина

телефон: +38751339133                                                                                                                                                                                                                телефакс:+38751339676
email:  s.tonkovic@mf.vladars.net

Милош Анђић

Адреса: 
Трг Републике Српске I
78000 Бања Лука Република Српска - Босна и Херцеговина

телефон: +38751339150
телефакс:+38751339676
email:  m.andjic @mf.vladars.net

 

Пројектни Имплементациони Тимови – Општине

Општине учеснице у Пројекту су сходно Уговору о финансирању формирале Пројектне имплемeнтационе тимове који су одговорни за реализацију пројекта. ПИТ  је одговоран за припрему пројектних задатака и праћење реализације пројекта по општинама. У наставку се налази преглед општина са представницима општина- контакт особа.

Котор Варош, ВидосаваТепић

телефон:+38751784611

email:opstinakv@gmail.com

 

Соколац, Митар Пржуљ

телефон:+38757448716

email: oskolac@teol.net

 

Рогатица, Снежана Цвијетић

телефон:+38758420530

email: snezakc@yahoo.com

 

Теслић, Драган Мишић

телефон:+38753411510

email: dragan.misic@opstinateslic.com

 

Требиње, Наташа Тучић

телефон:+38759273480

email:natasa.tucic@trebinje.rs.ba

 

Пале, Млађен Ћеремиџиић

телефон: +38757226592

email: urbanizampale@gmail.com

 

Шипово, Биљана Шегрт

телефон: +38750360038

email:eko8zone@gmail.com

 

Челинац, Синиша Спасојевић

телефон:+38751553047

email: sinisaoc@gmail.com

 

Петровац, Јандрија Будимир

телефон:+38750465002

email: petrovac@teol.net

 

Вукосавље, Амира Вугдалић

телефон:+38753707704

email: amiravugdalic@yahoo.com

 

Братунац, Вјекослав Стевановић

телефон:+38756411241

email: razvoj@teol.net

 

Петрово, Јелена Илић

телефон:+38753262700

email:jelena.ilic@petrovo.ba

 

Рибник, Никола Стојановић

телефон:+38750430070

email:nstojanovic84@yahoo.com

 

Брод, Боро Грабовац

телефон:+38753610116

email: grabovacb@opstina-brod.net

 

Нови Град, Јадранка Видовић

телефон:+38752751540

email: javne.nabavke@opstina-novigrad.com

 

Лакташи, Драган Келечевић

телефон:+38751334214

email: dragan.kelecevic@laktasi.net

 

Зворник, Миладин Ристић

телефон:+38756232265

email:risticmiladinr@gmail.com

 

Приједор, Станко Марковић

телефон:+38752245188

email: stanko.markovic@opstinaprijedor.org

 

Козарска Дубица, Тања Бурић

телефон:+38752416024

email:burictanja@yahoo.com

 

Шековићи, Рајко Лазић

телефон:+38756654600

email:rajkosekovici@yahoo.com

 

Крупа на Уни, Ђуро Бабић

телефон:+38752750001

email:nacelnik.knu@teol.net

 

Шамац, Милан Симић

телефон: +38754611237

email:milan.simic58@gmail.com

 

Добој, Милош Илић

телефон: +38753204842

email: vodovod.doboj@teol.net 

 

Градишка, Никола Солдатић

телефон: +38765592334

email: nikola.soldatic@opstina-gradiska.com

 

Билећа, Раде Козјак

телефон: +38759380502 локал 143

 

Невесиње, Брано Миковић

телефон: 38759601551

email: opstinan@teol.net

 

Фоча, Радисав Машић

телефон: +38758210134

email:nacelnik@opstinafoca.rs.ba 

 

Вишеград, Miroslav Nešković

телефон: +38758630971

email: privvgd@teol.net 

 

Гацко, Радојица Антуновић

телефон: +38759472433

email: nacogac@teol.net

 

 


> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.