Водоводна и канализациона инфраструктура у Републици Српској

Документи

Реализација пројекта „Водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској“ дефинисана је горе споменутим уговором о финансирању бр. 25.741 између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке (Службени гласник БиХ – међународни уговор број 6/11).

На основу овог Уговора Министарство финансија је израдило Правилник о реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/11). Овим правилником уређују се начин и поступак предлагања, одабира и реализације пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској, подржаних кредитним и донаторским средствима међународних институција. С обзиром да је приликом реализације пројеката дошло до потребе да се постојећи Правилник усклади са захтјевима Европске Инвестиционе Банке, PRAG процедурама те да се изврше одређене техничке корекције, усвојен је нови Правилник о начину и поступку реализације пројекта „Водоводне и канализационе инфраструкутре у Републици Српској“ („Службени гласник Републике Српске“, бр. 116/12).

У складу са обавезама преузетим потписивањем Уговора, Влада Републике Српске је донијела Одлуку о формирању Тима за управљање пројектима (“Службени гласник Републике Српске”, број 26/11), чија је надлежност да се брине о успјешној реализацији пројеката водоводне и канализационе инфраструктуре, те такође донијела Рјешење који се именују чланови Тима (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/11).

Сходно потписаном Уговору једна од обавеза Републике Српске је и израда „Документа о политици прослијеђивања средстава крајњим корисницима из кредита Европске инвестиционе банке“, и документа „Правила пласмана грант средстава Европске Комисије по пројекту Водовод и канализација Републике Српске“. Влада Републике Српске је на својој 41. сједници одржаној 24.11.2011. години дала сагласност на горе наведена документа.

У складу са условима за повлачење транши из Уговора, Влада Републике Српске је именовала овлашћена лица као регистроване потписнике за повлачење транши кредита.

Поред горе побројаних аката, правни основ за реализацију пројекта чине и сљедећа акта:

  • Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке потписан 27. децембра 2007. године и објављен у „Службеном гласнику БиХ-Међународни уговори“, број 6/08,

  • Одлука Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци објављена у „Службеном гласнику Републике Српске“, број 73/10.


Документи
Уговор о финансирању бр. 25.741 између Босне и Херцеговине и Републике Српске и Европске инвестиционе банке (Службени гласник БиХ – међународ 1,058 kB application/pdf 09.04.2013.
Одлуку о формирању Тима за управљање пројектима (“Службени гласник Републике Српске”, број 26/11) 66 kB application/pdf 09.04.2013.
Рјешење o именовању чланова Тима за управљање пројектима (“Службени гласник Републике Српске”, број 49/11) 365 kB application/pdf 09.04.2013.
Правилник о начину и поступку реализације пројекта „Водоводне и канализационе инфраструкутре у Републици Српској“ („Службени гласник Р 3,776 kB application/pdf 09.04.2013.
Документ о политици прослијеђивања средстава крајњим корисницима из кредита Европске инвестиционе банке“ 556 kB application/pdf 09.04.2013.
Оквирни споразум између Босне и Херцеговине и Европске инвестиционе банке потписан 27. децембра 2007. године и објављен у „Службеном гласник 1,363 kB application/pdf 09.04.2013.
Одлука Народне скупштине Републике Српске о прихватању задужења Републике Српске према Европској инвестиционој банци објављена у „Служб 299 kB application/pdf 09.04.2013.
Правила пласмана грант средстава Европсl 374 kB application/pdf 09.04.2013.
Презентација о кућним прикључцима 5,806 kB application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation 28.01.2014.
Водоводни прикључак упутство 1,135 kB application/msword 28.01.2014.
Кућни канализациони прикључак упутство 5,828 kB application/msword 28.01.2014.

> Општине

Претрага
Сва ауторска права задржана Влада Републике Српске 2012.